Zásady ochrany osobních údajů

Účinné od 10. května 2023

obecně

Tyto „Zásady ochrany osobních údajů“ vymezují postupy ochrany osobních údajů společnosti Inboxlab, Inc., včetně jejích dceřiných společností a přidružených společností (dále jen „Inboxlab“, „my“, „nás“ nebo „naše“), týkající se webových stránek, mobilních aplikací, e-mailová komunikace a další služby, které vlastníme nebo kontrolujeme a které jsou propojeny nebo zveřejněny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů (souhrnně označované jako „Služby“), jakož i práva a možnosti, které mají jednotlivci k dispozici ohledně jejich informací. V případech, kdy shromažďujeme osobní údaje pro konkrétní produkty nebo služby, můžeme jednotlivcům poskytnout doplňkové zásady ochrany osobních údajů, které upravují, jak zpracováváme informace týkající se těchto produktů nebo služeb.

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SBÍRÁME:

Osobní údaje od vás shromažďujeme prostřednictvím Služeb nebo jinými prostředky, které mohou zahrnovat:

 • Kontaktní údaje, jako je vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa a telefonní číslo.
 • Obsah, který nahrajete do Služeb, jako je text, obrázky, zvuk a video, spolu s přidruženými metadaty.
 • Informace o profilu, jako je vaše uživatelské jméno, heslo, fotografie, zájmy a preference.
 • Registrační informace, jako jsou informace související se službami, účty nebo událostmi, na které se registrujete.
 • Zpětná vazba nebo korespondence, například informace, které poskytujete, když nás kontaktujete s dotazy, zpětnou vazbou nebo jinou korespondencí.
 • Odpovědi, odpovědi a další vstupy, jako jsou odpovědi na kvízy a další informace, které poskytujete při používání Služeb.
 • Informace o soutěži nebo dárcích, jako jsou kontaktní údaje, které zadáte při slosování o ceny nebo sázky, které pořádáme nebo se jich účastníme.
 • Demografické údaje, jako je vaše město, stát, země, PSČ a věk.
 • Informace o používání, jako jsou informace o tom, jak používáte Služby a jak s námi komunikujete, včetně obsahu, který nahrajete, a informací poskytnutých při používání interaktivních funkcí.
 • Marketingové informace, jako jsou komunikační preference a detaily zapojení.
 • Informace o uchazeči o zaměstnání, jako jsou profesní doklady, vzdělání a pracovní historie a další podrobnosti o životopisu nebo životopise.
 • Další informace, které zde nejsou konkrétně uvedeny, ale které použijeme v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nebo jak byly zveřejněny v době shromažďování.

Můžeme mít stránky pro naši společnost nebo služby na různých platformách sociálních médií, jako je Facebook, LinkedIn, Twitter, Google, YouTube, Instagram a další. Interakce s našimi stránkami na těchto platformách znamená, že na vaše interakce a shromažďované, používané a zpracovávané osobní údaje se vztahují zásady ochrany osobních údajů poskytovatele platformy. Vy nebo platforma nám můžete poskytnout informace, se kterými budeme zacházet v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Upozorňujeme však, že nemáme kontrolu nad postupy ochrany osobních údajů platforem třetích stran. Proto vám doporučujeme, abyste si přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů a podle potřeby upravili nastavení ochrany osobních údajů, abyste ochránili své osobní údaje.

Pokud se rozhodnete přihlásit k našim Službám prostřednictvím platformy nebo sítě sociálních médií třetí strany nebo propojíte svůj účet na platformě nebo síti třetí strany se svým účtem prostřednictvím našich Služeb, můžeme shromažďovat informace z této platformy nebo sítě. Tyto informace mohou zahrnovat vaše uživatelské jméno na Facebooku, uživatelské ID, profilový obrázek, titulní fotografii a sítě, do kterých patříte (např. škola, pracoviště). Můžete mít také možnost poskytnout nám další informace prostřednictvím platformy nebo sítě třetí strany, jako je seznam vašich přátel nebo spojení a vaše e-mailová adresa. Další informace o vašich možnostech ochrany soukromí naleznete v části „Platformy třetích stran nebo sítě sociálních médií“ v části „Vaše volby“.

INFORMACE, KTERÉ ZÍSKÁVÁME OD JINÝCH TŘETÍCH STRAN:

Osobní údaje o vás můžeme obdržet ze zdrojů třetích stran. Obchodní partner s námi může například sdílet vaše kontaktní údaje, pokud jste projevili zájem o naše produkty nebo služby. Kromě toho můžeme získat vaše osobní údaje od jiných třetích stran, jako jsou marketingoví partneři, poskytovatelé loterií, partneři soutěží, veřejně dostupné zdroje a poskytovatelé dat.

DOPORUČENÍ:

Uživatelé našich Služeb mohou mít možnost odkázat na nás přátele nebo jiné kontakty. Jako stávající uživatel však můžete odeslat doporučení pouze v případě, že máte povolení poskytnout nám kontaktní údaje doporučení, abychom je mohli kontaktovat.

COOKIES A DALŠÍ INFORMACE SBÍRANÉ AUTOMATIZOVANÝMI PROSTŘEDKY:

My, naši poskytovatelé služeb a naši obchodní partneři můžeme automaticky shromažďovat informace o vás, vašem počítači nebo mobilním zařízení a činnosti, ke které dochází na nebo prostřednictvím Služby. Tyto informace mohou zahrnovat typ a číslo verze operačního systému vašeho počítače nebo mobilního zařízení, výrobce a model, identifikátor zařízení (například Google Advertising ID nebo Apple ID pro reklamu), typ prohlížeče, rozlišení obrazovky, IP adresu, webovou stránku, kterou jste dříve navštívili. procházení našich webových stránek, informace o poloze, jako je město, stát nebo zeměpisná oblast, a informace o vašem používání a akcích v rámci Služby, jako jsou stránky nebo obrazovky, které jste si prohlíželi, jak dlouho jste na stránce nebo obrazovce strávili, navigační cesty mezi stránkami nebo obrazovkách, informace o vaší aktivitě na stránce nebo obrazovce, časy přístupu a délku přístupu. Naši poskytovatelé služeb a obchodní partneři mohou shromažďovat tento typ informací v průběhu času a na webových stránkách a mobilních aplikacích třetích stran.

Na našich webových stránkách shromažďujeme tyto informace pomocí souborů cookie, webového úložiště prohlížeče (také známého jako místně uložené objekty nebo „LSO“), webových majáků a podobných technologií. Naše e-maily mohou také obsahovat webové majáky a podobné technologie. V našich mobilních aplikacích můžeme tyto informace shromažďovat přímo nebo prostřednictvím našich sad pro vývoj softwaru třetích stran („SDK“). SDK mohou třetím stranám umožnit shromažďovat informace přímo z našich Služeb.

Další informace naleznete níže v části Soubory cookie a podobné technologie.

JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE:

Vaše osobní údaje můžeme použít pro následující účely a jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo v době shromažďování:

PROVOZOVÁNÍ SLUŽEB:

Vaše osobní údaje používáme k provozování našich Služeb, které zahrnují:

Chcete-li přizpůsobit své zkušenosti a poskytovat obsah a nabídky produktů, které vás zajímají

Reagovat na vaše požadavky na zákaznický servis a další dotazy a zpětnou vazbu

Poskytovat, provozovat a zlepšovat Služby, včetně správy soutěží, propagačních akcí, průzkumů a dalších funkcí Služeb

K zasílání pravidelných e-mailů a dalších produktů a služeb

Nabízet následnou podporu a e-mailovou asistenci

K poskytování informací o našich produktech a službách

Chcete-li vytvořit a udržovat svůj uživatelský profil ve Službách a sledovat jakékoli body získané z kvízů nebo vědomostních her

Pro usnadnění přihlášení ke Službám prostřednictvím poskytovatelů správy identity a přístupu třetích stran, jako je Facebook nebo Google

Pro usnadnění sociálních funkcí Služeb, jako je navrhování spojení s jinými uživateli a poskytování funkcí chatu nebo zpráv

Chcete-li zobrazit výsledkové tabulky a podobné funkce, včetně zobrazení vašeho uživatelského jména, skóre znalostí a hodnocení ostatním uživatelům Služeb

Komunikovat s vámi o Službách, včetně zasílání oznámení, aktualizací, bezpečnostních upozornění a zpráv o podpoře a správě

Abychom s vámi mohli komunikovat o událostech nebo soutěžích, kterých se účastníte

Abychom porozuměli vašim potřebám a zájmům a přizpůsobili vaše zkušenosti se Službami a naší komunikací

K poskytování podpory a údržby Služeb.

PRO ZOBRAZENÍ REKLAMY:

Spolupracujeme s reklamními partnery a dalšími třetími stranami, které shromažďují informace prostřednictvím různých kanálů, online i offline, za účelem zobrazování reklam v našich Službách nebo jinde online a poskytování relevantnějších reklam. Naši reklamní partneři dodávají tyto reklamy a mohou je cílit na základě vašeho používání našich Služeb nebo vaší aktivity jinde online.

Naši partneři mohou vaše informace používat k tomu, aby vás poznali na různých kanálech a platformách, včetně počítačů a mobilních zařízení, v průběhu času pro účely reklamy (včetně adresovatelné televize), analýzy, přiřazování a vytváření přehledů. Mohou například do vašeho webového prohlížeče doručit reklamu na základě nákupu, který jste provedli ve fyzické prodejně, nebo vám mohou zaslat personalizovaný marketingový e-mail na základě návštěv vašich webových stránek.

Další informace o vašich možnostech týkajících se reklam naleznete v části Cílená online reklama níže.

Abyste VÁM POSÍLALI MARKETINGOVÉ A PROPAGAČNÍ KOMUNIKACE:

Můžeme vám zasílat marketingová sdělení v souladu s platnými zákony. Můžete se odhlásit z našich marketingových a propagačních sdělení podle pokynů v části Odhlášení z marketingu níže.

PRO VÝZKUM A VÝVOJ:

Analyzujeme používání našich Služeb za účelem jejich zlepšení, vývoje nových produktů a služeb a studujeme demografické údaje uživatelů a používání Služeb.

PRO SPRÁVU NÁBORU A ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ZAMĚSTNÁNÍ:

Osobní údaje, včetně informací předložených v žádostech o zaměstnání, používáme ke správě našich náborových aktivit, zpracování žádostí o zaměstnání, hodnocení uchazečů o zaměstnání a sledování statistik náboru.

V SOULADU SE ZÁKONEM:

Vaše osobní údaje můžeme použít, jak je to nezbytné nebo vhodné, abychom vyhověli platným zákonům, zákonným požadavkům a právnímu procesu. To může zahrnovat reakce na předvolání nebo žádosti od vládních orgánů.

PRO SOULADU, PREVENCI PODVODŮ A BEZPEČNOST:

Můžeme použít vaše osobní údaje a zpřístupnit je orgánům činným v trestním řízení, vládním orgánům a soukromým stranám, pokud to považujeme za nezbytné nebo vhodné pro:

 • Chraňte naše, vaše nebo cizí práva, soukromí, bezpečnost nebo majetek (včetně uplatňování a obhajoby právních nároků)
 • Uplatňovat podmínky, které upravují Služby
 • Chraňte, vyšetřujte a odrazujte od podvodných, škodlivých, neoprávněných, neetických nebo nezákonných aktivit
 • Udržujte bezpečnost, zabezpečení a integritu našich Služeb, produktů a služeb, obchodu, databází a dalších technologických aktiv
 • Auditujte naše interní procesy z hlediska souladu s právními a smluvními požadavky a interními zásadami

S VAŠÍM SOUHLASEM:

V některých případech vás můžeme požádat o výslovný souhlas se shromažďováním, používáním nebo sdílením vašich osobních údajů, například když to vyžaduje zákon.

VYTVOŘENÍ ANONYMNÍCH, AGREGOVANÝCH NEBO DEIDENTIFIKOVANÝCH DAT:

Můžeme vytvářet anonymní, agregované nebo neidentifikovatelné údaje z vašich osobních údajů a údajů jiných osob, od kterých shromažďujeme osobní údaje. Můžeme to udělat tak, že odstraníme informace, díky nimž lze údaje osobně identifikovat. Tyto anonymní, agregované nebo neidentifikovatelné údaje můžeme použít a sdílet je s třetími stranami pro naše zákonné obchodní účely, včetně analýzy a zlepšování služeb a propagace našeho podnikání.

COOKIES A PODOBNÉ TECHNOLOGIE:

Používáme „cookies“, malé textové soubory, které web přenáší do vašeho počítače nebo jiného zařízení připojeného k internetu, abychom nám pomohli porozumět vašim preferencím na základě předchozí nebo aktuální aktivity na webu. Soubory cookie nám umožňují poskytovat vám vylepšené služby a sestavovat souhrnná data o návštěvnosti stránek a interakci. Soubory cookie také používáme ke sledování bodů získaných z našich kvízů a triviálních her.

Můžeme také používat webové úložiště prohlížeče nebo LSO pro podobné účely jako soubory cookie. Web beacons neboli pixelové značky se používají k prokázání toho, že byla webová stránka navštívena nebo byl prohlížen určitý obsah, často k měření úspěšnosti našich marketingových kampaní nebo interakce s našimi e-maily a ke sestavení statistik o používání našich webových stránek. Můžeme také používat sady pro vývoj softwaru třetích stran (SDK) v našich mobilních aplikacích pro různé účely, včetně analýzy, integrace sociálních médií, přidávání funkcí nebo funkcí a usnadnění online reklamy.

Webové prohlížeče mohou uživatelům poskytnout možnost zakázat určité typy souborů cookie na našich webových stránkách nebo v mobilních aplikacích. Zakázání souborů cookie však může ovlivnit funkčnost a vlastnosti našich webových stránek. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak se rozhodnout, pokud jde o používání chování při prohlížení pro cílenou reklamu, přečtěte si níže sekci Cílená online reklama.

JAK SDĚLUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE:

Vaše osobní údaje nesdílíme se třetími stranami bez vašeho souhlasu, s výjimkou následujících okolností a jak je jinak popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů:

Přidružené společnosti. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi dceřinými společnostmi a přidruženými společnostmi pro účely v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Poskytovatelé služeb:

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se společnostmi a jednotlivci třetích stran, kteří poskytují služby naším jménem, ​​jako je zákaznická podpora, hosting, analýzy, doručování e-mailů, marketing a služby správy databází. Tyto třetí strany mohou používat vaše osobní údaje pouze podle našich pokynů a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Je jim zakázáno používat nebo zveřejňovat vaše informace pro jakýkoli jiný účel.

Reklamní partneři:

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s reklamními partnery třetích stran, se kterými spolupracujeme, nebo kterým umožňujeme shromažďovat informace přímo prostřednictvím našich Služeb pomocí souborů cookie a podobných technologií. Tito partneři mohou shromažďovat informace o vaší aktivitě v našich službách a dalších online službách, aby vám mohli poskytovat reklamy, včetně zájmově orientované reklamy, a používat hašované seznamy zákazníků, které s nimi sdílíme, k doručování reklam podobným uživatelům na jejich platformách. Můžeme například spolupracovat s LiveIntent na usnadnění e-mailu

komunikace a další funkce našich Služeb:

Zásady ochrany osobních údajů LiveIntent si můžete prohlédnout kliknutím sem. Můžeme také spolupracovat s dalšími partnery třetích stran, jako je Google a LiveRamp, na doručování reklam. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak Google využívá data, klikněte sem. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak LiveRamp využívá data, klikněte sem.

Sázky a partneři společného marketingu:

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s jinými partnery, abychom vám mohli poskytovat obsah a další funkce prostřednictvím našich Služeb, a tito partneři vám mohou zasílat propagační materiály nebo vás jinak kontaktovat ohledně produktů a služeb, které nabízejí. Když se rozhodnete zúčastnit se soutěže nebo se přihlásit do loterie, můžeme sdílet osobní údaje, které poskytnete jako součást nabídky, s uvedenými spolusponzory nebo jinými třetími stranami přidruženými k takové nabídce.

Platformy třetích stran a sítě sociálních médií:

Pokud jste povolili funkce nebo funkce, které propojují naše Služby s platformou třetí strany nebo sítí sociálních médií (například přihlášením ke Službám pomocí svého účtu u třetí strany, poskytnutím klíče API nebo podobného přístupového tokenu pro Služby třetí straně nebo jinak propojit váš účet se službami se službami třetí strany), můžeme zveřejnit osobní údaje, které jste nám povolili sdílet. Nekontrolujeme však používání vašich osobních údajů třetí stranou.

Další uživatelé služeb a veřejnost:

Můžeme poskytnout funkcionalitu, která vám umožní zpřístupnit osobní údaje ostatním uživatelům našich Služeb nebo veřejnosti. Můžete si například udržovat uživatelský profil s informacemi o sobě nebo o vašem používání Služeb, které můžete zpřístupnit ostatním uživatelům nebo veřejnosti. Do Služeb můžete také zasílat obsah, jako jsou komentáře, otázky, příběhy, recenze, průzkumy, blogy, fotografie a videa, a my vás identifikujeme zobrazením informací, jako je vaše jméno, uživatelské jméno, popisovač sociálních médií, nebo odkaz na váš uživatelský profil spolu s obsahem, který odešlete. Nemáme však kontrolu nad tím, jak ostatní uživatelé nebo třetí strany používají jakékoli osobní údaje, které zpřístupníte jiným uživatelům nebo veřejnosti.

Profesionální poradci:

Vaše osobní údaje můžeme sdělit profesionálním poradcům, jako jsou právníci, bankéři, auditoři a pojistitelé, pokud je to nutné v rámci profesionálních služeb, které nám poskytují.

Dodržování předpisů, prevence podvodů a bezpečnost: Můžeme sdílet vaše osobní údaje za účelem dodržování předpisů, prevence podvodů a bezpečnosti, jak je popsáno výše.

Obchodní převody:

Můžeme prodat, převést nebo jinak sdílet některé nebo všechny naše podnikání nebo aktiva, včetně vašich osobních údajů, v souvislosti s obchodní transakcí, jako je odprodej společnosti, fúze, konsolidace, akvizice, společný podnik, reorganizace nebo prodej aktiv. , nebo v případě úpadku či zrušení.

VAŠE VOLBY

Přístup nebo aktualizace vašich informací. V závislosti na typu účtu, pro který jste se zaregistrovali, můžete mít přístup k určitým osobním údajům a aktualizovat je ve svém profilu účtu po přihlášení ke svému účtu. Některé účty vám mohou umožnit ovládat určitá nastavení ochrany osobních údajů ve Službách prostřednictvím vašich uživatelských předvoleb.

Odhlášení z marketingové komunikace. Zasílání e-mailů souvisejících s marketingem se můžete odhlásit podle pokynů uvedených v dolní části e-mailu nebo nás kontaktujte na adrese [chráněno e-mailem]. Můžete však nadále dostávat e-maily související se službami a jiné nemarketingové e-maily.

Soubory cookie a webové úložiště prohlížeče. Můžeme povolit poskytovatelům služeb a dalším třetím stranám používat soubory cookie a podobné technologie ke sledování vaší aktivity při procházení služeb a dalších webových stránek třetích stran v průběhu času. Většina prohlížečů umožňuje odmítnout nebo odstranit soubory cookie. Pokud však u některých našich Služeb zakážete soubory cookie, některé funkce nemusí fungovat správně. Například deaktivace souborů cookie nám může zabránit ve sledování bodů, které jste získali z našich kvízů nebo vědomostních her. Podobně vám může nastavení prohlížeče umožnit vymazat webové úložiště prohlížeče.

Cílená online reklama. Někteří obchodní partneři, kteří shromažďují informace o aktivitách uživatelů na Službách nebo jejich prostřednictvím, se mohou podílet na organizacích nebo programech, které jednotlivcům poskytují mechanismy odhlášení, pokud jde o používání jejich chování při prohlížení nebo používání mobilních aplikací pro účely cílené reklamy.

Uživatelé se mohou odhlásit z přijímání cílené reklamy na webových stránkách prostřednictvím členů Network Advertising Initiative nebo Digital Advertising Alliance. Uživatelé našich mobilních aplikací se mohou odhlásit z přijímání cílené reklamy v mobilních aplikacích prostřednictvím zúčastněných členů Digital Advertising Alliance instalací mobilní aplikace AppChoices a výběrem svých předvoleb. Upozorňujeme však, že některé společnosti, které poskytují online behaviorální reklamu, se nemusí účastnit mechanismů odhlášení poskytovaných výše uvedenými organizacemi nebo programy.

Nesledovat. Některé internetové prohlížeče mohou do online služeb odesílat signály „Do Not Track“. V současné době však nereagujeme na signály „Do Not Track“. Další informace o „Do Not Track“ naleznete na adrese http://www.allaboutdnt.com.

Rozhodnutí nesdílet své osobní údaje. Pokud jsme ze zákona povinni shromažďovat vaše osobní údaje nebo potřebujeme vaše osobní údaje, abychom vám mohli poskytovat Služby, a vy se rozhodnete nám tyto informace neposkytnout, možná vám nebudeme moci poskytnout naše služby. Oznámíme vám veškeré informace, které musíte poskytnout, abyste mohli obdržet Služby, v době vyzvednutí nebo jinými prostředky.

Platformy třetích stran nebo sítě sociálních médií. Pokud se rozhodnete připojit ke Službám prostřednictvím platformy třetí strany nebo sítě sociálních médií, můžete být schopni omezit informace, které získáme od třetí strany v době, kdy se přihlásíte ke Službám pomocí ověření třetí strany. servis. Kromě toho můžete mít možnost ovládat svá nastavení prostřednictvím platformy nebo služby třetí strany. Pokud odeberete naši možnost přístupu k určitým informacím z platformy nebo sítě sociálních médií třetí strany, tato volba se nebude vztahovat na informace, které jsme již od této třetí strany obdrželi.

OSTATNÍ STRÁNKY, MOBILNÍ APLIKACE A SLUŽBY

Služby mohou obsahovat odkazy na webové stránky, mobilní aplikace, produkty nebo jiné služby třetích stran. Vezměte prosím na vědomí, že tyto odkazy nepředstavují naši podporu nebo spojení s jakoukoli třetí stranou. Kromě toho může být náš obsah uváděn na webových stránkách, mobilních aplikacích nebo online službách, které s námi nejsou spojeny. Jelikož nemáme kontrolu nad webovými stránkami, mobilními aplikacemi nebo online službami třetích stran, nemůžeme převzít odpovědnost za jejich činy. Je důležité si uvědomit, že jiné webové stránky, mobilní aplikace a služby mohou mít odlišné zásady pro shromažďování, používání a sdílení vašich osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste si pečlivě prostudovali zásady ochrany osobních údajů jakýchkoli jiných webových stránek, mobilních aplikací nebo služeb, které používáte.

BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY

Bezpečnost vašich osobních údajů bereme velmi vážně a zavedli jsme řadu organizačních, technických a fyzických opatření na ochranu vašich údajů. Navzdory našemu úsilí je důležité poznamenat, že všechny internetové a informační technologie s sebou nesou určitá inherentní rizika a nemůžeme zaručit úplnou bezpečnost vašich osobních údajů.

MEZINÁRODNÍ PŘENOSY DAT

Naše centrála sídlí ve Spojených státech amerických a spolupracujeme s poskytovateli služeb v jiných zemích. V důsledku toho mohou být vaše osobní údaje přeneseny do Spojených států nebo na jiná místa mimo váš stát, provincii nebo zemi. Je důležité si uvědomit, že zákony na ochranu soukromí v těchto lokalitách nemusí být tak ochranné jako zákony ve vašem státě, provincii nebo zemi.

DĚTI

Naše služby nejsou určeny pro osoby mladší 16 let a vědomě neshromažďujeme osobní údaje od nikoho mladšího 16 let. Pokud zjistíme, že jsme neúmyslně shromáždili osobní údaje od osoby mladší 16 let, podnikne přiměřené kroky k co nejrychlejšímu odstranění informací. Pokud jste rodič nebo opatrovník a zjistíte, že vaše dítě nám poskytlo osobní údaje bez vašeho souhlasu, kontaktujte nás pomocí níže uvedených informací a my podnikneme přiměřené kroky k tomu, abychom tyto informace co nejdříve vymazali.

ZMĚNY TÉTO POLITIKY OCHRANY SOUKROMÍ

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli upravit, proto je prosím často kontrolujte. Pokud provedeme podstatné změny těchto Zásad ochrany osobních údajů, upozorníme vás na to aktualizací data těchto Zásad ochrany osobních údajů a jejich zveřejněním na našich webových stránkách nebo v mobilní aplikaci. Můžeme vás také informovat o podstatných změnách jiným způsobem, o kterém se domníváme, že je přiměřeně pravděpodobné, že se k vám dostane, například prostřednictvím e-mailu nebo jiných komunikačních kanálů. Vaše další používání našich Služeb po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Zásad ochrany osobních údajů představuje váš souhlas s těmito změnami.

KONTAKTUJTE NÁS

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo pokud byste chtěli uplatnit některá ze svých práv podle těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo platného zákona, kontaktujte nás na adrese [chráněno e-mailem] nebo poštou na následující adresu:

Kvíz Daily 1550 Larimer Street, Suite 431, Denver, CO 80202 Spojené státy americké

Tato část se týká výhradně obyvatel Kalifornie a popisuje, jak shromažďujeme, zaměstnáváme a distribuujeme osobní údaje obyvatel Kalifornie v průběhu provozování našeho podnikání, jakož i práva, která mají s ohledem na tyto osobní údaje. V kontextu této části mají „osobní informace“ význam, který je jim připisován v kalifornském zákoně o ochraně soukromí spotřebitelů z roku 2018 („CCPA“), ale nezahrnuje údaje, které jsou vyloučeny z působnosti zákona CCPA.

Vaše práva na ochranu soukromí jako rezidenta Kalifornie. Jako obyvatel Kalifornie máte níže uvedená práva týkající se vašich osobních údajů. Tato práva však nejsou absolutní a za určitých okolností můžeme vaši žádost odmítnout, jak to umožňuje zákon.

Přístup. Jako obyvatel Kalifornie máte právo požadovat informace o osobních údajích, které jsme shromáždili a použili v posledních 12 měsících. To zahrnuje:

 • Kategorie osobních údajů, které jsme shromáždili.
 • Kategorie zdrojů, ze kterých jsme shromáždili osobní údaje.
 • Obchodní nebo komerční účel pro shromažďování a/nebo prodej osobních údajů.
 • Kategorie třetích stran, se kterými sdílíme osobní údaje.
 • Zda jsme poskytli vaše osobní údaje pro obchodní účely, a pokud ano, kategorie osobních údajů obdržené každou kategorií příjemců třetí strany.
 • Zda jsme prodali vaše osobní údaje, a pokud ano, kategorie osobních údajů obdržené jednotlivými kategoriemi příjemců třetích stran.
 • Kopie osobních údajů, které jsme o vás shromáždili během posledních 12 měsíců.

Vymazání. Můžete požádat, abychom vymazali osobní údaje, které jsme od vás shromáždili.

Odhlásit se z prodeje. Pokud prodáme vaše osobní údaje, můžete se od takového prodeje odhlásit. Kromě toho, pokud nám dáte pokyn, abychom neprodávali vaše osobní údaje, budeme to považovat za žádost podle kalifornského zákona „Shine the Light“, abychom přestali sdílet vaše osobní údaje, na které se vztahuje tento zákon, s třetími stranami pro účely jejich přímého marketingu.

Přihlásit se. Pokud víme, že jste mladší než 16 let, požádáme vás o svolení (nebo pokud jste mladší než 13 let, povolení vašeho rodiče nebo zákonného zástupce) k prodeji vašich osobních údajů, než tak učiníme.

Nediskriminace. Máte právo uplatňovat výše uvedená práva, aniž byste byli diskriminováni. To znamená, že nemůžeme legálně zvýšit cenu naší Služby nebo snížit její kvalitu, pokud se rozhodnete uplatnit svá práva.

Chcete-li uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů, můžete postupovat podle kroků uvedených níže:

Přístup a smazání:Můžete požádat o přístup ke svým Osobním údajům a jejich vymazání návštěvou https://www.quizdict.com/ccpa . Do předmětu e-mailu uveďte „Požadavek zákazníka CCPA“.

Odhlášení z prodeje: Pokud si nepřejete, aby byly vaše osobní údaje prodány, můžete se odhlásit kliknutím na odkaz „Neprodávejte mé osobní údaje“. Toto odhlášení můžete uplatnit přepnutím tlačítka vedle „Prodej osobních údajů“ a kliknutím na tlačítko „Potvrdit mé volby“ ve spodní části obrazovky odhlášení.

Upozorňujeme, že před zpracováním vaší žádosti možná budeme muset ověřit vaši identitu, což může vyžadovat poskytnutí dalších informací. Na vaši žádost odpovíme v zákonné lhůtě.

Vyhrazujeme si právo ověřit vaše bydliště v Kalifornii za účelem zpracování vašich požadavků a budeme muset potvrdit vaši totožnost, abychom mohli zpracovat vaše požadavky na uplatnění vašich práv na přístup nebo smazání. Jedná se o nezbytné bezpečnostní opatření, abychom zajistili, že informace neprozradíme neoprávněné osobě. V souladu s kalifornskými zákony můžete určit oprávněného zástupce, který bude vaším jménem podat žádost. Pokud se tak rozhodnete, můžeme od žadatele i oprávněného zástupce vyžadovat identifikaci a také jakékoli další potřebné informace k ověření vaší žádosti, včetně platného povolení oprávněného zástupce jednat vaším jménem. Pokud neobdržíme dostatečné informace, abychom porozuměli vaší žádosti a odpověděli na ni, je možné, že ji nebudeme moci zpracovat.

Za přístup k vašim osobním údajům ani za výkon jakýchkoli vašich dalších práv nebudeme účtovat žádné poplatky. Pokud je však vaše žádost zjevně neopodstatněná, opakující se nebo nepřiměřená, můžeme vám účtovat přiměřený poplatek nebo vaší žádosti odmítnout vyhovět.

Naším cílem je odpovědět na všechny oprávněné žádosti do 45 dnů od jejich obdržení. V některých případech, pokud je vaše žádost obzvláště složitá nebo pokud jste odeslali více žádostí, může odpověď trvat déle než 45 dní. V takovém případě vás budeme informovat a budeme vás informovat o stavu vaší žádosti.

Následující tabulka poskytuje souhrn našich postupů shromažďování, používání a sdílení s ohledem na osobní údaje, kategorizované podle zákona CCPA. Tyto informace se týkají období 12 měsíců předcházejících datu, kdy tyto Zásady ochrany osobních údajů vstoupily v platnost. Kategorie v tabulce odpovídají kategoriím definovaným v obecné části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Následující tabulka poskytuje souhrn osobních údajů (PI), které shromažďujeme, jak je definováno v CCPA, a popisuje naše postupy během 12 měsíců před datem účinnosti těchto Zásad ochrany osobních údajů:

Kategorie osobních údajů (PI) PI sbíráme
Identifikátory Kontaktní údaje, váš obsah, informace o profilu, registrační údaje, zpětná vazba nebo korespondence, informace o soutěži nebo dárcích, informace o použití, marketingové informace, údaje o platformě sociálních médií, informace o doporučení
Komerční informace Registrační informace, informace o soutěži nebo dárcích, informace o použití, marketingové informace
Online identifikátory Informace o využití, marketingové informace, údaje o platformě sociálních médií, údaje o zařízení, údaje o online aktivitě a další informace shromážděné automatizovanými prostředky
Internet nebo informace o síti Údaje o zařízení, údaje o online aktivitě a další informace shromážděné automatizovanými prostředky
Závěry Mohou být odvozeny z: vašich odpovědí, informací o soutěžích nebo dárcích, demografických informací, informací o použití, marketingových informací, údajů o zařízení, údajů o online aktivitě a dalších informací shromážděných automatizovanými prostředky
Profesní nebo zaměstnanecké informace Vaše odpovědi
Charakteristiky chráněné klasifikace Vaše odpovědi, demografické informace, mohou být také odhaleny v jiných informacích, které shromažďujeme, jako jsou informace o profilu nebo váš obsah
Vzdělávací informace Vaše odpovědi
Smyslové informace Obsah, který se rozhodnete nahrát do Služeb

Pokud hledáte informace týkající se zdrojů, účelů a třetích stran, se kterými sdílíme vaše osobní údaje, podívejte se prosím do částí nazvaných „Osobní údaje, které shromažďujeme“, „Jak používáme vaše osobní údaje“ a „Jak sdílíme Vaše osobní údaje,“ resp. Můžeme sdílet určité kategorie osobních údajů, které jsou uvedeny v tabulce výše, se společnostmi, které nám pomáhají s marketingem nebo reklamou pro vás, jako jsou naši reklamní partneři, loterijní a společní marketingoví partneři, platformy třetích stran a sítě sociálních médií. . Další podrobnosti o našich postupech sdílení údajů naleznete v příslušných částech těchto Zásad ochrany osobních údajů. Upozorňujeme, že některé osobní údaje, které sdílíme s těmito subjekty, mohou být podle kalifornských zákonů považovány za „prodej“.

Můžeme shromažďovat následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikátory
 • Obchodní informace
 • Online identifikátory
 • Informace o internetu nebo síti
 • Závěry
 • Další informace, které nám poskytnete, včetně informací obsažených ve vašich odpovědích nebo demografických údajů.

Další informace o těchto kategoriích osobních údajů naleznete v tabulce výše a v části „Osobní údaje, které shromažďujeme“ v našich Zásadách ochrany osobních údajů.